Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно развитието на военните технологии и производството на военна техника в Република България
Дата 30/01/2013
Входящ номер 354-05-16
Адресат Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор