Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на новата Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., и влиянието й върху процесите на регионалното развитие
Дата 05/02/2013
Входящ номер 354-05-18
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 04/03/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 07/03/2013
Текст на питането
Текст на отговор