Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за гарантиране успешното използване на средствата по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г."
Дата 11/06/2013
Входящ номер 354-05-13
Адресат Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 21/06/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 21/06/2013
Текст на питането
Текст на отговор