Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно визията и политиката, която смята да провежда правителството за подготовка на България за следващия програмен период, в контекста на реформата в политиката по сближаване на ниво ЕС и натрупания от България опит, през този програмен период
Дата 18/06/2013
Входящ номер 354-05-18
Адресат Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 28/06/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 13/09/2013
Текст на питането
Текст на отговор