Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно полицейското насилие, упражнено на 23.07.2013 г
Дата 04/09/2013
Входящ номер 354-05-48
Адресат Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор