Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно промяна на системата на делегираните бюджети в предучилищното и училищно образование
Дата 11/09/2013
Входящ номер 354-05-49
Адресат Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 20/09/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 31/01/2014
Текст на питането
Текст на отговор