Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката в областта на кадастъра
Дата 12/09/2013
Входящ номер 354-05-51
Адресат Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор