Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката в областта на кадастъра
Дата 18/09/2013
Входящ номер 354-05-56
Адресат Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/09/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 29/10/2013
Текст на питането
Текст на отговор