Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно мерките на правителството за увеличаването на заетостта
Дата 20/09/2013
Входящ номер 354-05-63
Адресат Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 04/10/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 01/11/2013
Текст на питането
Текст на отговор