Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно промените в Устройствения правилник на Министерство на младежта и спорта, обнародван в ДВ бр.62/12.07.2013 г
Дата 24/09/2013
Входящ номер 354-05-66
Адресат Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор