Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PООО1/2.1/2007/001/036, сключен между ОПРР и АПИ
Дата 26/09/2013
Входящ номер 354-05-70
Адресат Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор