Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката в сектор проектиране на строителните конструкции на строежите, чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции
Дата 05/12/2013
Входящ номер 354-05-138
Адресат Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/12/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 24/01/2014
Текст на питането
Текст на отговор