Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно становища на Европейската сметна палата
Дата 10/12/2013
Входящ номер 354-05-139
Адресат Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор