Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно продажба на освободени войскови имоти, намиращи се на територията на с. Герман, Столична община
Дата 10/12/2013
Входящ номер 354-05-140
Адресат Ангел Найденов, Министър на отбраната
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор