Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно разпределението на средства от програмния период 2014 - 2020 г. по оперативни програми
Дата 11/12/2013
Входящ номер 354-05-141
Адресат Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 20/12/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 17/01/2014
Текст на питането
Текст на отговор