Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно подобряване условията на труд на социалните работници в област Варна, както и увеличаване на техните трудови възнаграждения
Дата 16/01/2014
Входящ номер 454-05-2
Адресат Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 24/01/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 24/01/2014
Текст на питането
Текст на отговор