Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на културата, отнасяща се до поддръжката, ремонтирането и опазването на храмовете, които са паметници на културата от национално значение
Дата 22/01/2014
Входящ номер 454-05-5
Адресат Петър Стоянович, Министър на културата
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 31/01/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 28/03/2014
Текст на питането
Текст на отговор