Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за регулация и контрол на организираните пазари за земеделска продукция, зоните около тях, супермаркетите и другите места и начини за дистрибуция на храни
Дата 24/01/2014
Входящ номер 454-05-11
Адресат Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 07/02/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 28/02/2014
Текст на питането
Текст на отговор