Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно цялостната политика и организация на работа по ос 4 от Програма за развитие на селските райони
Дата 30/01/2014
Входящ номер 454-05-12
Адресат Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор