Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно цялостната политика и организация на работа по ос 4 от Програмата за развитие на селските райони
Дата 05/02/2014
Входящ номер 454-05-14
Адресат Димитър Греков, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/02/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 21/03/2014
Текст на питането
Текст на отговор