Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно промени в обхвата на районите от нива 1, 2 и 3 в страната, в контекста на общата класификация на териториалните единици в ЕС
Дата 14/02/2014
Входящ номер 454-05-27
Адресат Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отпаднало
Планирана дата на отговор 28/02/2014
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор