Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно изпълнение на "Препоръка на Съвета на ЕС относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки"
Дата 27/02/2014
Входящ номер 454-05-30
Адресат Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 07/03/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 28/03/2014
Текст на питането
Текст на отговор