Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно становище на Министерството на външните работи, във връзка с присъединяването на Република България към Конвенция № 210 на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция)
Дата 02/04/2014
Входящ номер 454-05-46
Адресат Кристиан Вигенин, Министър на външните работи
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/05/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 14/05/2014
Текст на питането
Текст на отговор