Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно създаване на социален сграден жилищен фонд
Дата 03/04/2014
Входящ номер 454-05-49
Адресат Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор