Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно изпълнение на решение на Народното събрание от 11.07.2013 г.
Дата 03/04/2014
Входящ номер 454-05-51
Адресат Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор