Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно предприети мерки и действия след доклада на Европейската комисия за напредъка на Република България по механнизма за сътрудничество и проверка
Дата 03/04/2014
Входящ номер 454-05-56
Адресат Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 17/04/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 22/04/2014
Текст на питането
Текст на отговор