Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно забавяне при изпълнението на проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове"
Дата 04/04/2014
Входящ номер 454-05-59
Адресат Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 09/05/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 30/05/2014
Текст на питането
Текст на отговор