Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно становище на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013", описано в писмо № 08-00-817/10.03.2014 г. до общ. Дупница, изразяващо се в отказ за сключване на договор за финансиране на проект за "Реконструкция, модернизация и разширение на Градска пречиствателна станция за отпадни води - Дупница и доизграждане на канализационна мрежа"
Дата 09/04/2014
Входящ номер 454-05-61
Адресат Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 09/05/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 11/07/2014
Текст на питането
Текст на отговор