Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно анализа и интерпретацията на Министерството на образованието и науката на данните, получени след проведеното през 2012 г. международно изследване PISA
Дата 09/04/2014
Входящ номер 454-05-64
Адресат Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 09/05/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 06/06/2014
Текст на питането
Текст на отговор