Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на младежта и спорта за подкрепа на спорта
Дата 09/04/2014
Входящ номер 454-05-65
Адресат Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 09/05/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 13/06/2014
Текст на питането
Текст на отговор