Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на грамотността
Дата 10/04/2014
Входящ номер 454-05-67
Адресат Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор