Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно създаване на фонд за поемане на финансови санкции, наложени на общини за допуснати нарушения по оперативни програми
Дата 15/04/2014
Входящ номер 454-05-71
Адресат Петър Чобанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/05/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 11/07/2014
Текст на питането
Текст на отговор