Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно изготвяне на медицински стандарти за долекуване и продължително лечение и утвърждаване на клинична пътека за долекуване
Дата 17/04/2014
Входящ номер 454-05-78
Адресат Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/05/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 15/05/2014
Текст на питането
Текст на отговор