Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно определяне на обектите и общините - бенефициенти на публичния инвестиционен ресурс на Министерството на младежта и спорта за спортна инфраструктура
Дата 29/04/2014
Входящ номер 454-05-79
Адресат Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отпаднало
Планирана дата на отговор 16/05/2014
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор