Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно "прекратяване изпълнението на несвойствени дейности", предоставяни от Министерството на вътрешните работи
Дата 29/04/2014
Входящ номер 454-05-80
Адресат Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор