Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно реализиране на политиката по "прекратяване изпълнението на несвойствени за министерството дейности"
Дата 30/04/2014
Входящ номер 454-05-81
Адресат Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор