Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката, която провежда Министерството на младежта и спорта през последната една година в областта на младежта и младежките дейности
Дата 11/06/2014
Входящ номер 454-05-87
Адресат Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отпаднало
Планирана дата на отговор 20/06/2014
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор