Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката по осъществяване на дейностите по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните и двойния стандарт при провеждане на пролетните прегледи на пчелните семейства
Дата 11/06/2014
Входящ номер 454-05-89
Адресат Димитър Греков, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 20/06/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 25/07/2014
Текст на питането
Текст на отговор