Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно състояние на сграда, находяща се в гр. София, бул."Цар Борис ІІІ" № 54, предоставена за управление на Министерството на правосъдието за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура
Дата 17/06/2014
Входящ номер 454-05-94
Адресат Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/07/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 01/07/2014
Текст на питането
Текст на отговор