Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно размера на изплатените здравни осигуровки от физически лица, частни фирми и държавни учреждения за 2011, 2012, 2013 г
Дата 18/06/2014
Входящ номер 454-05-97
Адресат Петър Чобанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/07/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 30/06/2014
Текст на питането
Текст на отговор