Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно проблеми във връзка със спирането на средства по ОП "Околна среда 2007 - 2013 г." от страна на Европейската комисия
Дата 15/07/2014
Входящ номер 454-05-100
Адресат Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отпаднало
Планирана дата на отговор 04/08/2014
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор