Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно изменение и допълнение на Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Европейския съюз
Дата 15/07/2014
Входящ номер 454-05-101
Адресат Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отпаднало
Планирана дата на отговор 04/08/2014
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор