Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно финансови корекции по ОП "Околна среда 2007 - 2013 г."
Дата 15/07/2014
Входящ номер 454-05-102
Адресат Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/07/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 29/07/2014
Текст на питането
Текст на отговор