Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно провежданата от страна на Министерството на околната среда и водите политика към общините, с изградени пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) за управлението и експлоатация им, до сключване на договор с Асоциацията В и К и регионалния оператор
Дата 11/11/2014
Входящ номер 454-05-11
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 21/11/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 16/01/2015
Текст на питането
Текст на отговор