Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно контрол по отношение на служба "Военна информация"
Дата 25/11/2014
Входящ номер 454-05-19
Адресат Николай Ненчев, Министър на отбраната
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор