Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно финансиране на висшето образование в Република България
Дата 14/01/2015
Входящ номер 554-05-1
Адресат Тодор Танев, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 23/01/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 17/02/2015
Текст на питането
Текст на отговор