Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно приемане на промени в устройствения правилник на НСО, утвърждаван от Министерския съвет, във връзка с поставяне на ограничения за класа автомобили(среден, висок, луксозен) и тяхната цена, които службата има право да придобива във връзка с дейността си
Дата 15/01/2015
Входящ номер 554-05-2
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор