Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерски съвет в областта на управлението на държавните горски територии в Република България, както и опазването и охраната на горските територии
Дата 06/03/2015
Входящ номер 554-05-29
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор