Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно глава "Сигурност и обществен ред" на правителствената програма 2014-2018, касаеща необходимостта от предприемането на конкретни мерки по границата с Република Турция
Дата 01/04/2015
Входящ номер 554-05-37
Адресат Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор