Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика на правителството за подобряване на здравните услуги
Дата 17/06/2015
Входящ номер 554-05-61
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор